Cookiebeleid

Artikel 1. Toepasselijkheid Cookiebeleid

De voorwaarden van dit Cookiebeleid zijn van toepassing op www.sbsolar.nl. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van dit Cookiebeleid. Dit Cookiebeleid beschrijft de cookies waarvan SB Solar B.V. gebruik maakt via haar websites en voor welk doel deze cookies worden gebruikt.

Artikel 2. Gebruik website

Slechts natuurlijke personen hebben recht op toegang tot de website van SB Solar B.V.. Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website.
Het is de websitebezoeker verboden om de website: geautomatiseerd te bezoeken, te hacken en botnetwerken te gebruiken en inhoud van de website of onderdelen van de website op andere websites te plaatsen.

Artikel 3. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat SB Solar B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan SB Solar B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. SB Solar B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website. De prijzen en tarieven die vermeld staan op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 4. Gebruik van cookies

SB Solar B.V. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SB Solar B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling op ieder device uitvoeren.

4.1 Soorten cookies

Cookies van derde partijen
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere
dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door SB Solar B.V. te beïnvloeden. Hieronder wordt beschreven welke externe cookies u op onze website kunt tegen komen.

Analytics cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt SB Solar B.V. gebruik van
analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan SB Solar B.V. verstrekt. SB Solar B.V. krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken.

SB Solar B.V. maakt gebruik van analyticsdiensten van Google Analytics. Voor meer informatie over deze diensten
verwijzen wij u graag door naar de officiële Google Analytics-pagina https://www.google.com/intl/nl/analytics/). De
informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser, de bezochte pagina’s en
feedback over de website gebruik. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke
pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Tracking cookies
SB Solar B.V. maakt op de website gebruik van cookies van derde partijen (Facebook pixel) die u op basis van uw
surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen.
Via de website wordt een cookie op uw apparaat geplaatst met een uniek nummer. De cookie maakt het mogelijk om uw apparaat te herkennen als u na een bezoek aan onze website naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het mogelijk voor SB Solar B.V. om u op die andere websiteadvertenties te tonen. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo relevant mogelijk zijn voor u.

U kunt meer informatie over op interesses gebaseerd adverteren van Facebook krijgen door deze pagina te
bezoeken: https://www.facebook.com/help/164968693837950. Om u af te melden voor de op interesses gebaseerde advertenties van Facebook, volgt u deze instructies van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217. Facebook houdt zich aan de zelfreguleringsprincipes voor online gedragsadvertenties die zijn opgezet door de Digital Advertising Alliance. U kunt u afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Europese Interactive Digital Advertising Alliance in Europa op deze site: http://www.youronlinechoices.eu/, of opt-out met uw mobiele apparaat instellingen. Ga voor meer informatie over het privacy beleid van Facebook naar het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

4.2 Cookies uitschakelen

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dit doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Artikel 5. Marketingactiviteiten

SB Solar B.V. houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Uw persoonsgegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het
communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van SB Solar B.V.

Artikel 6. Wijziging Cookiebeleid

SB Solar B.V. behoudt het recht om dit Cookiebeleid te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van SB Solar B.V.
worden gepubliceerd.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen

Op dit Cookiebeleid is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen uit hoofde van of in verband met dit Cookiebeleid zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 8. Vragen en/of klachten

Mocht u een vraag en/of een klacht hebben over het gebruik van cookies, kunt u hierover direct contact opnemen met SB Solar B.V.. Daarnaast heeft u het recht om daarover een klacht in te dienen bij SB Solar B.V..

Mocht u een vraag en/of een klacht hebben over het gebruik van cookies, kunt u hierover direct contact opnemen met SB Solar B.V.. Daarnaast heeft u het recht om daarover een klacht in te dienen bij SB Solar B.V..

Artikel 9. Contactgegevens SB Solar B.V.

Bedrijfsnaam: SB Solar B.V.
Adres: Hoofdweg 69
Postcode en plaats: 9939PC Tjuchem
KvK-nummer: 84049065
E-mail: info@sbsolar.nl
Website: www.sbsolar.nl